top of page

Fredag 12.10.2018

15.00-18.00

     Registrering på Quality Airport

     Hotel Sola

16.00

     Butikkene åpner

19.00

     Butikkene stenger

 

19.30

     Quilte-gryte

 

21.00

     Offisiell åpning v/Fylkesordfører

     Solveig Ege Tengesdal

 

     Foredrag v/Mali Engedal

     Tema: Moderne Quilting

Lørdag 13.10.2018

07.00-10.00

     Frokost

09.00

     Registrering

     Butikkene åpner

     Utstillingen åpner

09.15-09.45

     Quilterepresentant møte

     Vestlandstreffet 2019-2020

10.00-16.00

     Kurs nr.1-8

13.00-14.00

     Lunch m/dessert og kaffe

18.00

     Butikkene stenger

20.00

     Festmiddag m/underholdning

     Show & tell

Søndag 14.10.2018

08.00-10.00

     Frokost

09.00

     Butikkene åpner

     Utstillingen åpner

09.00-15.00

     Kurs nr 1 og 8, dag 2

     Kurs nr 9-13

12.30-13.30

     Lunch m/dessert og kaffe

15.00

     Butikkene stenger

15.15

     Avslutning og trekning av lotteriet

     Vel hjem og takk for samværet

bottom of page