Administrasjonsgebyr på kr. 200,- vil påbeløpe alle ordre. Dette spesifiseres som "Frakt" på fakturaen.

© 2023 by Svein Bjarte Johansen